Tin tức

 • 08 tháng 7 2021

  Hai chứng chỉ ISO: Xin chúc mừng Meari Tech...

  Meari Technology đã đạt được chứng chỉ ISO 27001 và ISO 27701, các chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng và quản lý môi trường...
 • 18 Tháng một 2021

  Sách trắng sinh thái nhà phát triển aiot toàn cầu năm 2021

  Vào ngày 29 tháng 12 năm 2020, Wang Fan, phó chủ tịch của Hangzhou Meari Technology Co., Ltd, đã được mời tham dự Hội nghị phát triển công nghệ cứng toàn cầu...
 • 07 Tháng một 2021

  Top 10 sản phẩm mới của China Security

  Vào ngày 7 tháng 1 năm 2021, theo lời mời của Hiệp hội An ninh Trung Quốc và Hiệp hội An ninh Thâm Quyến, Wang Fan, phó chủ tịch của Hangzhou Meari Techno...
 • 22 Tháng mười hai 2020

  Ông Chen Wenjun, Phó Trưởng khu Binjiang...

  Ông Chen Wenjun, Phó trưởng khu Binjiang và Ủy ban hành chính khu vực Gaoxin đã đến thăm Công ty Meari để biết thông tin cơ bản và phát triển của nó...