Ông Chen Wenjun, Phó trưởng khu Binjiang và Ủy ban hành chính khu vực Gaoxin đã đến thăm Công ty Meari để biết thông tin cơ bản và sự phát triển của nó vào ngày 4th,Tháng mười hai.Năm 2020. Giám đốc điều hành của Meari Yuan Haizhong , Tổng giám đốc Ying Hongli , Phó tổng giám đốc Wang Fan, Jin Wei, Qin Chao và Gong jie đã tiếp ông Chen.

Ông Chen đã đến thăm Phòng trưng bày sản phẩm của Meari để biết thêm về các sản phẩm, đối tác và khả năng cạnh tranh của Meari, v.v. Ông bày tỏ sự đánh giá cao về nghiên cứu và phát triển công nghệ của Meari.Đồng thời, Giám đốc điều hành của Meari giới thiệu chi tiết.

Ông Chen Wenjun cho biết, “Meari có thể nắm bắt thời điểm quý báu này để tăng cường công nghệ sản phẩm nhà thông minh, đẩy nhanh việc mở rộng ngành và thúc đẩy khả năng cạnh tranh toàn diện của Meari”

Ông Yuan Haizhong đánh giá cao những đề xuất của ông Chen và chia sẻ rằng Meari sẽ kiên trì nghiên cứu tạo ra công nghệ, tích hợp các nguồn lực liên quan và phát triển với chuỗi sản phẩm trong nước.

Ông Chen Wenjun chụp ảnh cùng đội ngũ của Meari.


Thời gian đăng bài: 22-Dec-2020